Návšteva Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD.  dňa 14. augusta 2019 navštívila Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Obsahom rokovania s rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave prof. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD. bolo zriaďovanie osobitných miestností, v ktorých orgány činné v trestnom konaní vypočúvajú deti. Jedna takáto miestnosť je zariadená priamo v budove Akadémie Policajného zboru a slúži predovšetkým na didaktické účely. Komisárka pre deti a rektorka  Akadémie Policajného zboru sa zhodli na nevyhnutnosti zriadiť osobitné výsluchové miestnosti v budovách  policajného zboru a rovnako v budovách súdov, kde sa uskutočňujú výsluchy  maloletých detí. Ďalším bodom rokovania bol obsah štúdia na akadémii; komisárka pre deti zdôraznila potrebu implementovať do obsahu vzdelávania špeciálnu prípravu na komunikáciu policajtov s maloletým dieťaťom a minimum informácií o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

 

Späť na zoznam aktualít