Na očkovanie maloletého dieťaťa sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu

Komisárka pre deti Viera Tomanová v  nadväznosti na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v relácii Na telo plus, že od štvrtka 29. apríla 2021 bude otvorená čakáreň  na očkovanie vakcínami proti ochoreniu na COVID-19 aj pre vekové kategórie od 16+, pripomína, že osoby mladšie ako 18 rokov sa právne považujú za maloleté deti. V súvislosti s  očkovaním maloletých detí komisárka pre deti upozorňuje, že na takýto spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti sa podľa Dohovoru o ľudských právach o biomedicíne a rovnako podľa zákona o zdravotnej starostlivosti vyžaduje predchádzajúci informovaný súhlas  zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, ktorý obsahuje podrobné informácie o tom, či použitá vakcína je uznanou medicínskou metódou, či je certifikovaná uznanou certifikačnou autoritou, o všetkých následkoch použitej vakcíny vrátane jej prípadných vedľajších negatívnych účinkoch a následkoch. Informácia o súhlase zákonného zástupcu dieťaťa musí byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii. Využijúc zákonné oprávnenia komisára pre deti preto Viera Tomanová požiadala ministra zdravotníctva o informáciu, ako je zabezpečený informovaný súhlas zákonných zástupcov maloletých detí vo veku 16 – 18 rokov v súvislosti s očkovaním vakcínou proti ochorenia na COVID-19.
Späť na zoznam aktualít