Medzinárodná konferencia v Aténach pri príležitosti 20. výročia pôsobenia gréckeho verejného ochrancu práv

Zástupca komisára pre deti sa v termíne od 20.02.2019 do 22.02.2019  zúčastnil na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 20. výročia pôsobenia gréckeho verejného ochrancu práv. Nosnými témami konferencie boli aktuálne výzvy s ktorými sa verejný ochrancovia práv a inštitúcie na ochranu práv deti stretávajú. Témy boli zamerané na proces integrácie migrantov a utečencov, sociálnu kohéziu ako aj na práva a slobody v digitálnom priestore. Postavenie verejných ochrancov práv a inštitúcii na ochranu práv detí je jedinečná v rámci fungovania štátu. Téma migrácie a utečencov je globálnou témou, ktorá nemá iba regionálny dosah ako sa často prezentuje. Účastníci konferencie sa zhodli, že je potrebné prijať medzinárodný dokument, ktorý by sa zaoberal právnym postavením migrantov po vzore Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov.
Späť na zoznam aktualít