Komisárka protestuje proti diskriminácii znevýhodnených detí

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Viera Tomanová podporuje petíciu 1600 rodičov detí proti zrušeniu materskej školy na ulici S. Tomášika v meste Spišská Nová Ves. Prešetrením dostupných informácií komisárka pre deti zistila, že  táto materská škola je výsostne špecifická a potrebná, pretože  formou inkluzívnej predškolskej prípravy umožňuje deťom so zdravotným znevýhodnením, deťom s diagnostikovaným autizmom, prípadne poruchami správania začleniť sa do prostredia popri  zdravých deťoch.

Inklúzia je jedným zo základných prvkov rozvoja modernej spoločnosti 21.storočia. Komisárka zdôrazňuje, že predškolská výchova je najmä pre tieto deti nevyhnutným predpokladom na to, aby deti následne v prvých ročníkoch základnej školy zvládli učivo a začlenili sa do kolektívu. Komisárka zároveň pripomína, že tieto deti je problematické umiestniť v bežných materských školách, a to nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných častiach Slovenska. Viera Tomanová sa preto obrátila priamo na poslancov Mestského zastupiteľstva a podporila zachovanie tejto materskej školy.

Späť na zoznam aktualít