Komisárka pre deti žiada verejné ospravedlnenie

Na stránke   denníka SME s názvom „Kandidátka na detskú komisárku Vargová: Je dôležité, aké podmienky vytvárame deťom vo výkone trestu“ zverejnenom dňa 8. 2. 2022 a v diskusnej relácii „Rozhovory ZKH“ „Kandidátka na detskú ombudsmanku Vargová: Výroky Hatrákovej devalvujú obeť“ a tiež  v relácii Rozhovory ZKH zverejnenej v denníku SME 4. 2. 2022 uviedla redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová  okrem iného aj vetu: „NKÚ tvrdí, že úrad komisára nevie plniť svoju úlohu, má trinásť zamestnancov, mnohých bez kvalifikácie.“ a ďalej úvahu samotnej redaktorky: „Viera Tomanová zamestnávala na úrade ľudí, ktorí nemajú ani kvalifikáciu. Bol tam colník, jej synovec a švagor jeho otca.“ 

 Viď: https://video.sme.sk/c/22834882/kandidatka-na-detsku-ombudsmanku-vargova-vyroky-hatrakovej-devalvuju-obet.html Kandidátka na detskú komisárku Vargová: Je dôležité, aké podmienky vytvárame deťom vo výkone trestu [08.02.2022; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Zuzana Kovačič Hanzelová;Lenka Šamajová] https://domov.sme.sk/c/22835175/kandidatka-na-detsku-komisarku-vargova-je-potrebne-robit-vyber-a-vybrat-si-najlepsich.html

Komisárka pre deti a zamestnanci Úradu komisára pre deti sa dôrazne  ohradzujeme voči tomuto verejne prednesenému klamstvu a znevažovaniu kvalifikácie zamestnancov Úradu komisára pre deti a žiadame od redaktorky SME Zuzany Kovačič Hanzelovej  verejné ospravedlnenie.

Po prvé: Najvyšší kontrolný úrad nikdy nevyslovil tvrdenie, že Úrad komisára pre deti zamestnáva „...mnohých (zamestnancov) bez kvalifikácie“. Je to lož. Rovnako je lžou tvrdenie samotnej redaktorky o tom, že komisárka pre deti zamestnávala na úrade ľudí, ktorí nemajú kvalifikáciu.

Ak by pani Zuzana Kovačič Hanzelová svoju prácu vykonávala profesionálne, zistila by, že každý zamestnanec  Úradu komisára pre deti má adekvátne vysokoškolské vzdelanie pre prácu, ktorú vykonáva. Mohla by si to zistiť napríklad z verejne dostupných výročných správ o činnosti komisárky pre deti, ktoré obsahujú aj údaje o vzdelanostnej skladbe zamestnancov úradu. Správy o činnosti za jednotlivé roky sú zverejnené  na webovom sídle Úradu komisára pre deti a aj na stránke Národnej rady SR. Keby pani redaktorka Kovačič  Hanzelová uplatnila profesionálny prístup k práci, zistila by napríklad, že v roku 2021 zo 16 odborných zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa päť zamestnancov, ostatní jedenásti dosiahli  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, z toho jeden zamestnanec ukončil  štúdium na dvoch vysokých školách. (Vysokoškolské vzdelanie nemá len vodič, ktorý má stredoškolské vzdelanie s maturitou.) Pokiaľ ide o odborné zameranie, zamestnanci tvoria multidisciplinárny tím.  Šesť  zamestnancov má vzdelanie v odbore  právo, štyria v odbore sociálna práca, dvaja v odbore pedagogika, jeden v odbore špeciálna pedagogika, jeden v odbore psychológia a dvaja v odbore ekonómia (komisárka a zamestnanec vykonávajúci ekonomické činnosti). Všetci odborní zamestnanci majú najmenej 10 ročnú prax v odbore. Piati odborní  zamestnanci majú viac ako 35 rokov praxe. Premyslene zostavený multidisciplinárny tím dáva záruku na profesionálne zvládnutie úloh, ktoré sú na zamestnancov úradu kladené.

Všetky tieto informácie by si profesionálny redaktor zistil z označených údajov skôr, než by sa uchýlil ku klamstvám a znevažovaniu zamestnancov Úradu komisára pre deti.

Synovec komisárky pre deti, ktorého redaktorka uviedla ako príklad zamestnanca bez kvalifikácie, má III. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca  a pedagogika, ovláda aktívne slovom a písmom štyri cudzie jazyky, opakovane je pozývaný zahraničnými univerzitami na prednášky, má viacročné skúsenosti z terénnej sociálnej práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením v USA. Z dôvodu opakovanej mediálnej štvanice, ktorá zasahovala do súkromia jeho a jeho rodiny,  tento uznávaný odborník rezignoval na prácu v Úrade komisára pre deti a dnes prednáša ako interný profesor na zahraničnej univerzite v jednom zo západných členských štátov EÚ.

„Elitný colník“, ako  redaktorka uviedla ako ďalší príklad nekvalifikovaného zamestnanca, dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, v súčasnosti si dopĺňa kvalifikáciu v rámci štúdia III. stupňa.

Externý pracovník v odbore detská psychiatria, docent medicíny, je zakladateľom pedopsychiatrie na Slovensku.

Zamestnanci Úradu komisára pre deti vykonávajú svoju prácu na profesionálnej úrovni a klamstvom redaktorky sa cítia byť dotknutí; jej lož vyhodnocujú ako ohováranie a snahu zdiskreditovať a znevážiť ich profesionálne kompetencie vo verejnom priestore, ktoré môže poškodiť ich povesť  medzi spoluobčanmi mimo Úradu komisára pre deti. Nie je vylúčené, že ohováračské vyjadrenie redaktorky môže ovplyvniť postoje nového komisára pre deti voči zamestnancom  v začiatkoch jeho pôsobenia. Aj preto uprednostňujú  verejné ospravedlnenie pred vyvodením konzekvencií právnymi prostriedkami.

Späť na zoznam aktualít