Komisárka pre deti žiada náležité preskúmanie šikany 11-ročnej školáčky

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa vyhradzuje proti medializovanému prístupu polície pri vyšetrovaní veci napadnutia 11-ročnej maloletej školáčky v Miloslavove skupinou maloletých útočníkov.
Komisárka pre deti požiadala generálneho prokurátora, aby nad prípadom zabezpečil osobitný prokurátorský dozor.

Viera Tomanová upozorňuje, že nejde o ojedinelý prístup šikany medzi maloletými deťmi. Podľa zistení Úradu komisára pre deti je v školách šikana často zakrývaná priamo zamestnancami školy. Na túto skutočnosť komisárka pre deti opakovane upozorňovala súčasného ministra školstva, vedy výskumu a športu, ako aj jeho predchodkyňu a rovnako štátnu školskú inšpektorku. Opakovane informovala o šikane na školách aj poslancov Národnej rady SR v správach o činnosti komisárky pre deti, v ktorých zároveň formulovala návrhy prostriedkov nápravy. Žiaľ, plénum NR SR nezobralo tieto upozornenia komisárky ani na vedomie a zistenými prípadmi šikany sa nezaoberal ani Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Komisárka pre deti zároveň vyzýva učiteľov, nepedagogických zamestnancov škôl a zamestnancov školských klubov, aby venovali správaniu žiakov náležitú pozornosť s cieľom odhaliť a eliminovať šikanózne správanie detí. Rovnako očakáva, že tak zamestnanci škôl ako aj rodičia sa vo výchove maloletých detí budú otázkam šikany medzi deťmi náležite venovať.

Späť na zoznam aktualít