Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky a Ústredný krízový štáb

Komisárka pre deti Viera Tomanová vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ústredným krízovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva bezodkladne prijali opatrenia, ktoré odstránia prekážky styku detí s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v zahraničí, tak, aby stretávanie s deťmi neohrozovalo stratu ich zamestnania.

Komisárka pre deti sa na požiadanie rodičov detí dnes stretla na slovensko-rakúskej hranici s deťmi, ktoré sa už tri mesiace nemôžu stretnúť so svojimi mamami a otcami pracujúcimi v zahraničí. Rodičom je totiž po vstupe na územie Slovenska štátom nariadená 14-dňová karanténa, a tak sa nemôžu vrátiť do práce a hrozí im strata zamestnania. Plačúce deti chceli objať svoje mamy a otcov na druhej strane hranice a prosili komisárku pre deti, aby zakročila a umožnila im stretávať sa cez víkendové dni s rodičmi.

Späť na zoznam aktualít