Komisárka pre deti Viera Tomanová víta vyhlásenie verejnej ochrankyne práv, ktorým sa táto pripája k iniciatíve komis

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta vyhlásenie  verejnej ochrankyne  práv, ktorým sa táto  pripája k iniciatíve komisárky pre deti v prospech zriadenia špeciálnych výsluchových miestností.

O nevyhnutnosti zriadiť osobitné výsluchové miestnosti hovorila komisárka pre deti s prvou viceprezidentkou policajného zboru na základe zistení zo svojej činnosti už v januári tohto roku.

Okrem osobitných výsluchových miestností pre detské obete násilia je tiež potrebné mať aj osobitné miestnosti na účely vypočutia názoru dieťaťa v civilnom súdnom konaní a tiež v správnom konaní.

Na to, že deti sú často vypočúvané v nevhodných miestnostiach, napríklad v kanceláriách úradov alebo v súdnych pojednávacích miestnostiach, a teda v prostredí, ktoré dieťa traumatizuje, upozornila komisárka pre deti Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a ďalších zodpovedných činiteľov už v júni minulého roka. Poukazuje na tento problém aj v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 , ktorú predložila Národnej rade SR. Vypočutie dieťaťa sa musí uskutočňovať v prostredí, ktoré je mu blízke, ktoré ho netraumatizuje a ktoré navodzuje atmosféru pokoja a dôvery. Ide o „obývačkový“ typ zariadenia miestnosti, ktoré dieťaťu pripomína domáce prostredie. Takýmito miestnosťami v žiadnom prípade nemôžu byť kancelárie úradov či pojednávacie miestnosti na súdoch.

Na základe iniciatívy komisárky pre deti pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR pilotný projekt orientovaný na zriadenie osobitných miestností na vybraných súdoch.

Späť na zoznam aktualít