Komisárka pre deti Viera Tomanová varuje: Nezaťahujte deti do ozbrojeného konfliktu

Komisárka pre deti Viera Tomanová zaznamenala nevhodný prístup k objasneniu diania na Ukrajine, keď učiteľ v škole požiadal maloleté deti, či v ozbrojenom konflikte podporujú Ukrajinu alebo Rusko.

Takéto zaťahovanie detí do medzinárodnej politiky vo veci ozbrojeného konfliktu považuje komisárka pre deti za absolútne neprijateľné. Deti nerozumejú vojnovým stratégiám, ale majú z vojny strach. Komisárka pre deti apeluje na učiteľov, vychovávateľov, rodičov a všetky dospelé osoby, ktorým sú deti zverené, aby deti upokojili a citlivým spôsobom im vysvetlili dianie na Ukrajine tak, aby ich zbavili strachu pred tým, že by sa ozbrojený konflikt mohol rozšíriť na územie  Slovenska a aby ich nenabádali zaujímať stanoviská, ktoré sú spôsobilé deti rozdeľovať a vyvolávať nenávisť voči ktorémukoľvek národu ale aj  hostilné postoje medzi deťmi navzájom.

Späť na zoznam aktualít