Komisárka pre deti Viera Tomanová sa stretla s námestnikom Generálnej Prokuratúry Petrom Šufliarskym za účelom oboznámen

Námestník Generálnej Prokuratúry informoval komisárku pre deti,že na jej podnet vstúpi príslušný prokurátor do každého súdneho konania vo veci premiestnenia maloletých do týchto resocializačných zariadení. Obe strany sa zhodli na tom,že budú v plnom rozsahu zabezpečené práva týchto detí. Súčasne Komisárka pre deti sa nebude vyjadrovať ku krajne hanlivým klamstvám a obvineniam,ktoré uverejnil denník Plus1 Deň. V prípade preverenia údajov uverejnených v denníku Plus1 Deň prostredníctvom orgánov činných v trestnom vie tieto jednoznačne vyvrátiť.
Späť na zoznam aktualít