Komisárka pre deti Viera Tomanová odsudzuje navádzanie detí na nepriateľské postoje

Komisárka pre deti ostro odsudzuje „vychovávateľské praktiky“ vychovávateľky základnej školy v Martine I. M., ktoré spočívajú vo vyvolávaní strachu v deťoch pred nakazením „škaredou chorobou“ (rozumej COVID-19) a v navádzaní detí na nepriateľské postoje k osobám, ktoré nenosia ochranné štíty a ochranné rukavice a na brutálne zakročenie voči nim, ktoré sú uvedené v rozprávke „Ako ľudia porazili bacily“ v knihe Rozprávky na želanie, ktorú pani vychovávateľka napísala pre menšie deti a bola distribuovaná na predaj v kníhkupectvách.

V citovanej rozprávke autorka doslova uvádza: „Ostatní hlupáci – korunní sedliaci- sa neboja a zamorujú naše územie. Odchytáme všetkých lajdákov, pritlačíme ich k múru a slušne fackami v prievane, tú ich hlúposť z hlavy vybijeme! Potom zapojíme mozgové závity a budeme hľadať riešenie záhuby tých korona nepriateľov“. Takéto konanie osoby, ktorá vychováva žiakov, môže vyvolať v deťoch pocit „správneho“ postoja k ľuďom iného zmýšľania, pocity nenávisti, pomsty a „spravodlivého“ potrestania. Je základom kastovania detí na „tých so správnym názorom“ a „tých ostatných“, ale najmä pre vytvorenie priestoru na vznik šikany, ktorý je v súčasnosti medzi deťmi rozšírený. Taktiež môže vyvolať dehonestujúci postoj voči skupine ľudí („sedliaci“), ktorá zabezpečuje pre spoločnosť základné potraviny, poctivo si zarába na živobytie a kladie ich na úroveň sociálne nižšej triedy.
Komisárka pre deti považuje takéto výchovné metódy nielen za absolútne neprijateľné, ale hodnotí ich ako brutálne násilie na deťoch deformáciou ich postojov k životu, vyvolávanie antipatie a hostilných postojov a podnecovanie nenávisti k ľuďom, ktorí nezdieľajú názory dieťaťa. Preto sa Viera Tomanová obracia na štátnu školskú inšpektorku a rovnako na zriaďovateľa školy so žiadosťou o prešetrenie veci a o vyvodenie dôsledkov.
Komisárka apeluje na všetkých pracovníkov školstva, ktorí sú zodpovední za výchovu detí, aby citlivo zvážili výber a obsah výchovných metód s cieľom predísť deformovaniu morálnych postojov detí a zabráneniu ďalšieho pohubia pre šikanu.

Späť na zoznam aktualít