Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta nepravdivé obvinenia

Odmietam nepravdivé obvinenia, že som mala nahovárať rodičov, aby neplnili rozhodnutia súdov o striedavej starostlivosti, resp. o odovzdaní dieťaťa rodičovi, ktorému súd   upravil rozhodnutím stretávanie sa s dieťaťom. Pravda je taká, že po viacerých dopytoch rodičov (ktorým je dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti a ktorí sa obávali z opodstatnených dôvodov počas narastajúcich prípadov nákazy odovzdať dieťa do prostredia, ktoré nezaručovalo vylúčenie nákazy korona vírusom),som sa  obrátila so žiadosťou o odborné stanovisko na Úrad verejného zdravotníctva. Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva som zverejnila na webovom sídle Úradu komisára pre deti  a aj v TASR v doslovnom znení ako nám bolo písomne poskytnuté. Zdôrazňujem, že v každom prípade rešpektujem rozhodnutia súdov ako aj ústavné právo dieťaťa na rodičovskú starostlivosť. Avšak ani v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva sa neuvádza, že rodičia nemajú rešpektovať rozhodnutie súdu, iba sa uvádza, že „Orgán verejného zdravotníctva z odborného hľadiska v záujme dieťaťa MÔŽE ODPORUČIŤ  počas trvania mimoriadnej krízovej situácie vylúčenie styku dieťaťa s rodičom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti. Obzvlášť rizikové je cestovanie.“  Vo veci som sa na základe dopytov rodičov detí obrátila s požiadavkou na riešenie problému aj na predsedu Ústredného krízového štábu a na ďalších jeho členov (troch ministrov a predsedu ÚVZ).

Späť na zoznam aktualít