Komisárka pre deti so znepokojením vníma situáciu, ktorá nastala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v košickej nemocn

Komisárka pre deti Viera Tomanová so znepokojením vníma situáciu, ktorá nastala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v košickej nemocnici v súvislosti s pôrodom mladučkej mamičky, ktorá bola tesne pred pôrodom vystavená konfliktnej situácií, pričom odborný zdravotnícky personál namiesto toho, aby riešil pôrod, vystavil matku enormnému psychickému tlaku a protiprávne ju nútil na vykonanie testov na COVID-19, čo odôvodnil nariadením interného riadiaceho aktu nemocnice.

Jednou zo základných podmienok pre úspešný pôrod je psychická pohoda rodičky, k čomu má prispieť práve zdravotnícky personál. Podľa dostupných informácií sa zdravotnícky personál dopustil neakceptovateľného konania, keď sa vyhrážal matke, že ak nepristúpi na test na COVID-19, tak jej hneď po pôrode dieťa po dobu 10 dní odníme. Stresovanie rodičky bolo znásobené aj privolaním dvoch príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí mali podľa všetkého riešiť údajný (právne neexistujúci) priestupok matky. Jedným zo základných práv dieťaťa garantovaných Dohovorom o právach dieťaťa je to, že dieťa nemôže byť oddelené od svojich rodičov proti ich vôli.

Najmä ak ide o novorodenca odkázaného na blízku prítomnosť matky potrebnú pre nadviazanie úzkeho vzťahu dieťaťa s matkou, ale najmä z dôvodu kojenia, čo je najzdravší spôsob vyživovania novorodenca. Stresovaním matky môže matke spôsobiť aj ďalšie komplikácie, napríklad aj stratu materského mlieka, čo v konečnom dôsledku môže poškodiť zdravie dieťaťa. Tento protiprávny postup odborného zdravotníckeho personálu hodnotí Tomanová ako bezprecedentné prekročenie jeho kompetencií. Komisárka pre deti podá návrh na vstup do súdneho konania vo veci neodkladného opatrenia proti nemocnici a bude v ňom hájiť najlepší záujem dieťaťa. Orgány činné v trestnom konaní by sa mali zaoberať aj otázkou, či nedošlo k vydieraniu matky. Komisárka tak ako vždy chráni práva detí.

Späť na zoznam aktualít