Komisárka pre deti sa zúčastnila na pracovnom stretnutí organizovanom Ministerstvom zdravotníctva SR na tému Očkovanie v

Komisárka pre deti sa zúčastnila na pracovnom stretnutí organizovanom Ministerstvom zdravotníctva SR na tému Očkovanie v perspektívach. Cieľom stretnutia je vytvorenie spoločných postupov pre zmiernenie negatívnych dopadov na verejné zdravie v súvislosti s očkovaním. Komisárka podporila zachovanie povinného očkovania detí, pretože je to efektívny a systémový nástroj ochrany zdravia detí.
Späť na zoznam aktualít