Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom, MPH vo veci nadviazania spolupráce pri riešení podnetov týkajúcich porušovania práv detí. Dohodli sa i o participácii na príprave multidisciplinárneho projektu ochrany práv detí rozvedených rodičov.

Späť na zoznam aktualít