Komisárka pre deti podporila spoločné vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča

 Komisárka pre deti podporila  spoločné vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča

Vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2093

Späť na zoznam aktualít