Komisárka pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdra

Komisárka pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona  č. 176/2015 Z. z. zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona o komisárovi pre deti a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

 

Späť na zoznam aktualít