Komisárka pre deti je zronená z tragédie v detskom tábore

Komisárka pre deti Viera Tomanová je zronená z  tragédie v detskom letnom tábore v obci Turček. Rodine 7-ročného chlapca, ktorý dnes v noci v tábore zahynul, vyjadruje úprimnú sústrasť a deťom, ktoré utrpeli zranenie, želá skoré uzdravenie.

Komisárka zároveň s poľutovaním konštatuje, že viaceré detské tábory  sú nedostatočne vybavené z hľadiska bezpečnosti detí. Opätovne sa obracia na zodpovedné osoby, aby v detských táboroch urobili všetko pre bezpečnosť detí. Vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra školstva, vedy, výskumu a športu ako aj všetky verejné inštitúcie poskytujúce finančnú podporu detským táborom, aby  dotácie na detské tábory podmieňovali preverením bezpečnosti materiálno-technických a hygienických podmienok tábora a rovnako profesionálnym statusom osôb, ktoré sa o deti v táboroch starajú, vrátane vylúčenia akéhokoľvek rizika pred zneužitím detí.

Komisárka pre deti verí, že orgány činné v trestnom konaní dôsledne vyšetria okolnosti a príčiny tragédie a vyvodia dôsledky voči zodpovedným osobám.    

Späť na zoznam aktualít