Komisárka pre deti informuje: Slovenské deti sa už po tretíkrát zapojili do riešenia aktuálnych európskych problémov

Pod gestorstvom komisárky pre deti Viery Tomanovej a za účasti detí – žiakov gymnázií, stredných odborných škôl a zamestnanca Ministerstva životného prostredia SR sa na pôde Úradu komisára pre deti uskutočnila odborná porada k III. etape projektu Európskej siete mladých poradcov (ENYA) na tému „Klimatická spravodlivosť“.

Projekt je podporovaný Európskou sieťou detských ombudsmanov, ktorej súčasťou je aj slovenská komisárka pre deti a slovenské deti sa na ňom pod manažovaním Úradu komisára pre deti úspešne zúčastňujú už tretí rok. V rámci projektu deti vypracujú vlastné návrhy opatrení a odporúčaní k zlepšeniu životného prostredia, ktoré budú následne vyhodnotené a zapracované do jednotného dokumentu pre Európsku komisiu. Do odbornej problematiky uviedol deti zamestnanec Ministerstva životného prostredia SR, ktorý s interakciou s deťmi zaujímavou formou poukázal na hlavné aspekty klimatických zmien a z nich vyplývajúce problémy vo vzťahu ku klimatickej spravodlivosti.

Predchádzajúca aktívna účasť slovenských detí na projekte bola hodnotená vysoko pozitívne.

Späť na zoznam aktualít