Komisárka pre deti apeluje: Chráňme deti! Odmietnime pokus o chápanie pedofilov.

Úvodná fotografia k novinke

Striktne sa ohradzujem proti článkom denníka SME ospravedlňujúcim a nepriamo podporujúcim a legitimizujúcim pedofíliu (článok „Hovorili sme s pedofilným učiteľom: Čakal som roky, kým som dievčaťu vyznal lásku“ zverejnený 7.7.2019). Aj podľa názoru pedopsychiatrov ide o jedno z najhrubších ublížení na duši dieťaťa s trvalými následkami na jeho psychike.

Preto je absolútne neprijateľné spoločensky akceptovať názory vyslovené v medializovanom rozhovore s pedofilom, či  súhlasiť s následnou verejne prezentovanou obhajobou pedofílie redaktorky citovaného denníka. Deti musia byť ochraňované a spoločnosť je povinná zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko zneužitia maloletého dieťaťa. Nemôžem sa preto stotožniť s názorom, že spoločnosť by mala azda chápať pocity a pohnútky pedofila, a to bez zreteľa na to, či ide o priamu či nepriamu pedofíliu. Spoločnosť je povinná vylúčiť, aby dieťa bolo  vystavené aj takým pedofilom, ktorí tvrdia, že  svoje pudy vedia ovládať.

V tomto momente je ťažko určiť, či ide o  názor len niekoľkých redaktorov a či vedenie redakcie (v snahe šokovať a zvýšiť tým vysoký náklad)  vôbec docenilo celkový vplyv zverejneného rozhovoru, čím vlastne aj redakcia podporila akceptovanie neakceptovateľného javu.

Dovoľujem si poukázať na článok 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorým je Slovenská republika viazaná, podľa ktorého záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí a v spojení s článkom 19, podľa ktorého štát je povinný vykonať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným a duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním vrátane sexuálneho zneužívania. Napokon aj náš právny poriadok priznáva zvýšenú špeciálnu ochranu detí, napríklad aj tým, že v zmysle Trestného zákona je dieťa chránenou osobou.Teda v nijakom prípade nie je akceptovateľný postoj pochopiť pohnútky pedofila, ale našou povinnosťou je ochrániť dieťa pre akýmikoľvek rizikami zneužitia.

Viera Tomanová
Komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít