Komisár pre deti zvolal okrúhly stôl k riešeniu integrácie ukrajinských detí na Slovensku

Komisár pre deti Jozef Mikloško zvolal okrúhly stôl s cieľom riešiť integráciu ukrajinských detí na Slovensku. Stretnutia za zúčastnilo 23 inštitúcií, ktoré spoločne hľadali riešenia na zložitú situáciu týchto detí v oblasti školstva a zdravotníctva. Krátkodobé riešenia sa pretvárajú na dlhodobé.  

Vzhľadom na narastajúci počet podnetov týkajúcich sa ukrajinských detí na Slovensku, zvolal komisár pre deti Jozef Mikloško v spolupráci s poradcom predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduardom Burašom okrúhly stôl na tému „integrácia ukrajinských detí na Slovensku“. Celý systém integrácie sa momentálne pretvára z predpokladaného krátkodobého pobytu na dlhodobý, preto sa v stredu 7.12. stretlo 23 inštitúcií, aby spoločne hľadali riešenia na začlenenie týchto detí na Slovensku.

Situáciu ukrajinských detí na stretnutí opísala mladá Ukrajinka Yevheniia z občianskeho združenia Sme spolu, ktorá na Slovensku študuje už 3. rok: „Množstvo ukrajinských detí zatiaľ nehovorí po slovensky, preto je pre nich náročné začleniť sa do spoločnosti. Tieto deti by potrebovali individuálny prístup a  doučovania. Kvôli jazykovej bariére sa cítia ako outsideri, nevedia komunikovať so svojimi rovesníkmi a taktiež nevedia o svojich možnostiach na Slovensku. V ojedinelých prípadoch sa stretávajú aj so šikanou a absenciou citlivého prístupu.“ Ako prvé by Yevheniia podporila učiteľov, aby mali vhodné materiály a podporu pri začleňovaní detí. Množstvo kníh pre tieto deti je už vyrobených, je však potrebné ich schválenie aby mohli byť používané ako učebnice na školách.

Na Slovensku sa nachádza momentálne 60 – 80 tisíc ukrajinských detí, ale iba 10 tisíc z nich navštevuje slovenské školy. Deti sa vzdelávajú online z ukrajinských škôl, avšak zhoršujúce sa podmienky na Ukrajine prinášajú časté výpadky elektrickej energie kvôli čomu je vyučovanie prerušované. Ukrajinské ministerstvo školstva preto momentálne odporúča začlenenie týchto detí do miestnych škôl. Množstvo detí však do školy nechodí vôbec. Ide väčšinou o 16-17 ročných teenegerov, ktorí podľa ukrajinského vzdelávacieho systému už dokončili strednú školu, avšak na vysokú školu na Slovensku môžu nastúpiť až ako 18 roční. Keďže nie sú plnoletí a nehovoria po slovensky, majú rovnako problém sa zamestnať.

V oblasti zdravotníctva nie je jasné na akú starostlivosť majú ukrajinské deti na Slovensku nárok. Je potrebné v prvom rade riešiť zabezpečenie primárnej zdravotnej starostlivosti. Momentálne k nej dochádza v podstate na dobrovoľnej báze zo strany lekárov, rovnako je to so špecializovanou zdravotnou starostlivosťou. Financovanie zdravotnej starostlivosti  pre ukrajinské deti je nedostatočné a diskriminačné, príspevky pokrývajú asi 15% nákladov. Pozitívnym príkladom je klinika na Rovniankovej ulici v Petržalke, ktorá pod vedením MUDr. Tatiany Spevákovej ukrajinským deťom aj dospelým poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť, pričom doteraz vyšetrili vyše 6000 pacientov.

Keďže je na Slovensku kriticky málo pediatrov aj pre slovenské deti, pokrytie dostatočnej zdravotnej starostlivosti zo strany slovenských lekárov je nemožné. Momentálne je ale na Slovensku približne 30 ukrajinských pediatrov, ktorí nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť, pretože ich vzdelanie zatiaľ nie je uznané kvôli odlišnému systému na Ukrajine. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu MUDr. Elena Prokopová na stretnutí predstavila systém začlenenia týchto lekárov do slovenského zdravotníctva: „Ukrajinskí pediatri prejdú rozdielovou skúškou a budú na 18 mesiacov priradení k slovenským pediatrom na dočasnú odbornú stáž. Systém je vypracovaný, momentálne však záleží na jednotlivých orgánoch ako rýchlo k integrácii pediatrov dôjde.“ Začlenenie ukrajinských pediatrov znamená zvýšenie personálnych kapacít a teda zlepšenie situácie aj pre slovenské deti.

Komisár pre deti Mikloško stretnutie hodnotí pozitívne: „Naozaj oceňujem záujem riešiť situáciu ukrajinských detí na Slovensku. Všetky rezorty majú od začiatku vojny na Ukrajine za sebou kus práce. Verím však, že je dôležité jednotlivé inštitúcie prepájať a hľadať na problémy spoločné riešenia. Ďalší okrúhly stôl plánujem zorganizovať na konci januára.“

Späť na zoznam aktualít