Komisár pre deti zorganizoval pracovné stretnutie v Michalovciach

Komisár pre deti Jozef Mikloško zvolal v piatok 2. decembra pracovné rokovanie v Michalovciach. Cieľom bolo riešenie situácie 45 detí, ktoré po zrútení schodiska v bytovom dome ostali od augusta 2022 umiestnené spolu s rodinami v priestoroch školskej jedálne.

Koncom augusta 2022 došlo k zrúteniu schodiska v bytovom dome v Michalovciach. V budove žilo v tej dobe 120 detí a 60 dospelých. Mesto dňa 24.08.2022 vyhlásilo mimoriadnu situáciu, bytový dom bol zbúraný na základe správy od statika, ktorý miesto označil ako neobývateľné. Rodinám s deťmi bol dočasne poskytnutý priestor v školskej jedálni. Aktuálne je ubytovaných v školskej jedálni 13 rodín, z toho 45 detí. Žijú v jednej miestnosti bez paravánov, bez prístupu k teplej vode, majú k dispozícii prenosné lôžka, 2 sporáky na varenie, nemajú žiadne stoly.

Vzhľadom k tomu, že rodiny v takýchto núdzových podmienkach žijú už štyri a pol mesiaca, Mikloško rodiny s deťmi osobne navštívil a vypočul si ich. Tí to podľa slov jedného z obyvateľov zvládajú vďaka pracovníkom z komunitného centra a vyjadrili, že sa chcú napraviť: „Áno, robili chybu, ničili bytovku, ale chcú sa napraviť, už nebudú robiť chyby, každý si bude platiť,“ hovorí jedna z obyvateliek Erika.

Pracovného stretnutia, ktoré Mikloško zvolal sa zúčastnilo 14 ľudí z rôznych inštitúcií. Medzi nimi bol primátor mesta Miroslav Dufinec, poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš, poradca predsedu vlády SR v oblasti regionálneho rozvoja Rastislav Jílek, poradca predsedu vlády SR pre marginalizované rómske komunity Ján Buc, prednostka okresného úradu Michalovce Jana Margová, riaditeľ ÚPSVaR Daniel Tiža, a tiež Martina Némethová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom stretnutia bolo hľadať spoločne riešenie situácie týchto rodín s deťmi, ako z krátkodobého, tak z dlhodobého hľadiska. Pre rodiny s deťmi sa na stretnutí podarilo vyriešiť prístup k teplej vode, poskytnutie paravánov na vytvorenie aspoň minimálneho súkromia a taktiež priestory pre deti na učenie. Z dlhodobejšieho hľadiska sa diskutovalo hlavne o možnosti kontajnerového bývania pre tieto rodiny.

„Žijeme v ťažkej, zložitej situácii, kedy došlo k zrúteniu schodiska v bytovke a našlo sa provizórne riešenie. Oceňujem, že sa stretli všetci kompetentní za jedným stolom a hľadali spoločne riešenie situácie. Našli sme konkrétne formy pomoci, ktorými môžeme pomôcť hneď teraz, našli sme krátkodobé riešenia pre rodiny, ale taktiež sme hovorili o systémových riešeniach do budúcna. Ďalšie stretnutie plánujeme v januári, “ doplnil komisár pre deti Mikloško.

Späť na zoznam aktualít