Komisár pre deti zorganizoval nadrezortné stretnutie

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval 4. apríla 2023 nadrezortné stretnutie s cieľom zintenzívniť spoluprácu pri ochrane práv detí. Na prvom spoločnom stretnutí si ukotvili základné ciele, oblasti spolupráce a dohodli si ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať 8. júna 2023. Témou, ktorá najviac rezonovala na prvom stretnutí je vytvorenie špecializovaného sociálno-zdravotníckeho zariadenia pre nadmerne agresívne deti s ťažkými duševnými poruchami, ktoré na Slovensku zatiaľ neexistuje.

Oblasti, ktorými sa budú zúčastnení na ďalších stretnutiach zaoberať je duševné zdravie a prevencia chudoby detí na Slovensku.

Stretnutia sa zúčastnili: štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila, poradca predsedu vlády pre marginalizované rómske komunity Ján Buc, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák, námestníci generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Anna Aftanasová a Pavel Bryndzák, a komisár pre deti Jozef Mikloško.

Späť na zoznam aktualít