Komisár pre deti vyzýva k regulácii používania mobilných zariadení na základných a stredných školách

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti zorganizoval 10. októbra 2023 konferenciu na tému „Mobily v škole – pomoc alebo hrozba?“. Konferencia sa konala v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a hlavným rečníkom konferencie bol známy český neurológ Martin Jan Stránský. Komisár pre deti vyzýva ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva k prijatiu opatrení smerujúcich k podpore regulácie používania mobilných zariadení na základných a stredných školách.

Komisár pre deti Jozef Mikloško sa rozhodol venovať téme používania mobilných telefónov na školách. V utorok 10. októbra zorganizoval v Moyzesovej sieni odbornú konferenciu na tému „Mobily v škole – pomoc alebo hrozba“.  “Prax nám ukazuje, že mobily sa často stávajú v školskom prostredí nástrojom na šikanovanie. Odvádzajú pozornosť od výchovno-vzdelávacieho procesu, znižujú kognitívne schopnosti, vedú k osamelosti dieťaťa a v neposlednom rade ovplyvňujú jeho zdravý duševný vývoj,“ vysvetľuje Mikloško.

Globálna správa UNESCO s názvom „Technológie vo vzdelávaní“, ktorá bola vydaná v júli tohto roku, sa venuje problematike používania mobilných zariadení na školách. Na konferencii preto vystúpila aj Jana Foltányová zo Slovenskej komisie pre UNESCO: „Mobily na školách sú postupne zakázané v každej 4. krajine na svete. Príkladmi sú krajiny ako Taliansko, Portugalsko, Francúzsko, Španielsko či iné. V niektorých krajinách funguje plošný zákaz, v iných blokujú konkrétne aplikácie, ako napríklad v USA sociálnu sieť Tik Tok.“ UNESCO v správe vyzýva k plošnému zákazu používania mobilov v triedach. „Už len fakt, že deti majú mobil pri sebe je postačujúci na to, aby sa prestali sústreďovať. Aby sa sústredenie dieťaťa navrátilo po používaní mobilu, je potrebných 20 minút, čo teda predstavuje takmer polovicu vyučovacej hodiny. Technológie majú byť podporný nástroj v procese vzdelávania, nie jeho náhradou,“ vysvetľuje Foltányová.

Hlavným rečníkom konferencie bol český neurológ, pedagóg a primár neurológie na Univerzite v Yale Martin Jan Stránský, ktorý sa aktuálne venuje neurologickým dopadom modernej technológie na ľudský mozog a ľudskú budúcnosť. „Napriek tomu, že 87% ľudí v EÚ vlastní mobilný telefón a 92% má prístup k internetu, zaznamenávame pokles IQ, klesajú výsledky všetkých štandardizovaných testov. Navyše za posledných 10 rokov sme zaznamenali nárast depresie až o 33%,“ vysvetľuje známy neurológ. Ďalej uvádza, že mobilné telefóny vytvárajú v mozgu závislosť a menia spôsob fungovania mysle: „Digitálne technológie menia spôsob ako mozog preberá a procesuje informácie, čo mení neurochemické procesy a trasy v mozgu a tým podkopáva evolučné schopnosti mozgu a prirodzený proces, ako sa mozog učí a myslí. Mobilné telefóny nazývam digitálnym heroínom.“  Príhovor pána profesora si môžete pozrieť aj na našom YouTub kanály https://www.youtube.com/watch?v=rfvTlZsKWuY

Vo Francúzsku funguje zákaz používania mobilných zariadení v školskom prostredí od roku 2018. Na konferencii predstavili konkrétne zavedenie zákazu atašé pre vzdelávaciu spoluprácu Louis Marandet zastupujúci Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a tiež Bertrand Vial z École Française Internationale de Bratislava. „V čase kedy sme zaviedli zákaz smartfónov na školách každý žiak II. stupňa na ňom trávil priemerne 7 hodín a 48 minút denne. Zákaz vo Francúzsku platí počas celého vyučovacieho dňa, v celom areáli školy. V zákaze sú samozrejme výnimky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí zariadenia nevyhnutne potrebujú. Výnimky taktiež určujú konkrétne miesta a okolnosti vo vyučovacom procese, kedy je možné používať mobilné zariadenia. Praktické podmienky  určuje školský poriadok jednotlivých škôl,“  vysvetľuje Louis Marandet. Dodáva, že pri zavedení zákona, bolo potrebné zistiť názory rodičov detí: „Pred zavedením zákazu mobilov na školách prebehol výskum medzi rodičmi. Rok pred schválením zákona súhlasilo so zákazom mobilov na školách 67% rodičov. Rok po zavedení zákazu tento počet stúpol na 82%.“

Komisár pre deti Jozef Mikloško na záver konferencie vyzval k riešeniu tejto problematiky: „Vyzývam k širokej odbornej diskusii, z ktorej vyplynú konkrétne závery, ktoré identifikujú najvhodnejšie jednotné formy a spôsoby regulácie mobilných zariadení na školách so záväznosťou pre celé územie Slovenska. Osobitne výzvam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR k prijatiu opatrení smerujúcich k podpore regulácie používania mobilných zariadení na základných a stredných školách.

Späť na zoznam aktualít