Komisár pre deti sa rozhodol Medzinárodný deň detí osláviť netradične. V predvečer MDD zorganizoval seminár k duševnému

Komisár pre deti zorganizoval v predvečer Medzinárodného dňa detí seminár k duševnému zdraviu detí na Slovensku. Podujatie sa konalo v príjemných priestoroch Teatra Colorata v Bratislave. Medzi rečníkmi boli odborníci z oblasti psychológie a psychiatrie a zástupcovia Parlamentu detí a mládeže, ktorí predstavili detský pohľad na problematiku.

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Tento sviatok nám na jednej strane pripomína úprimnú detskú radosť, na strane druhej poukazuje na problémy týkajúce sa detí, ktoré nemôžeme ignorovať. Z toho dôvodu sa rozhodol komisár pre deti venovať pravidelne v predvečer dňa detí diskusiám na problematické témy týkajúce sa detí a mládeže. Jednou z takýchto tém je duševné zdravie detí na Slovensku. „Duševné zdravie detí považujem za veľmi akútny problém a vážnu výzvu pre Slovensko. Aj z nášho výskumu vyplynulo, že až 93% detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy. Preto považujem za potrebné spájať sily a vytvárať platformy pre hľadanie spoločných riešení aj v tejto oblasti,“ vysvetľuje Mikloško.

Seminár bol rozdelený do troch blokov. V rámci prvého bloku vystúpili odborníci v oblasti psychológie a psychiatrie, konkrétne hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová, prezidentka Slovenskej komory psychológov Eva Klimová, psychologička pre centrum pre deti a rodiny Andrea Hudeková, prorektorka a prodekanka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Markéta Rusnáková a Angela Almašiová, prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Mária Dědová, psychologička o.z. IPčko Marta Marošová a komisár pre deti Jozef Mikloško.

„O duševnom zdraví je potrebné neustále hovoriť aby sa ľudia nebáli vyhľadať pomoc, radšej ako nezmyselné skratkovité riešenia, pretože život je len jeden, nie sme panáčikovia, ktorí znova vstanú a bežia ďalej. Z detí, ktoré majú problémy nevyrastú bezproblémoví dospelí, preto je lepšie riešiť možno aj smiešne bezvýznamné veci. Pretože aj tie bezvýznamné malé problémy môžu prerásť do väčších ak nie sú riešené. My dospelí by sme mali deti naučiť, že sa problémy dajú riešiť. Deťom nemôžeme vytvoriť cestu, ale môžeme im na ceste svietiť,“ hovorí pedopsychiatrička Rosenbergerová.

Aj prezidentka Slovenskej komory psychológov Eva Klimová zdôraznila, že je potrebná včasná pomoc: „Pomoc existuje a je lepšie o ňu požiadať zbytočne ako neskoro.“ Zároveň dodala, že duševné zdravie nie je konkrétna norma: „Je to skôr cieľ, ku ktorému sa dá priblížiť, ak sa venujeme pravidelne sami sebe, venujeme čas obnove vlastných zdrojov a teda pracujeme na prevencii.“

Psychologička Marta Marošová z internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko predstavila hlavné príčiny, s ktorými sa na nich obracajú deti: „ Pred pár rokmi sa na nás deti obracali s tým, že sa boja, že im rodičia zakážu ísť von, alebo používať telefón. Dnes sa na nás deti obracajú kvôli strachu, že sklamú rodičov, učiteľov či sami seba. Dôvody sa presunuli z trestov na tlak na deti.“

Rečníkmi seminára boli aj zástupcovia Parlamentu detí a mládeže, ktorý vznikol z iniciatívy komisára pre deti minulý rok na jeseň. Ide o skupinu mladých, ktorí zastupujú rôzne detské a mládežnícke organizácie, školské parlamenty či občianske združenia. Cieľom tejto iniciatívy je aby bol hlas detí v spoločnosti vypočutý a aby mali možnosť diskutovať o ich problémoch, vyjadrovať svoje názory a hľadať spoločné riešenia na problémy, ktoré sa ich týkajú. Zástupcovia parlamentu na podujatí predstavili svoje vnímanie a návrhy riešení v oblasti duševného zdravia. Výrazný apel kládli na zdravé rodinné prostredie, komunikáciu a diskusiu skôr ako poučovanie zo strany dospelých, venovali sa tiež šikane a dopadu mobilných telefónov na duševné zdravie detí.

V rámci podujatia komisár pre deti menoval aj svojho externého poradcu pre oblasť detskej chudoby Jozefa Miča a ambasádora detských práv Romana Pomajba. Taktiež predstavil zamestnancov, ktorí budú pracovať na nových regionálnych pobočkách Úradu komisára pre deti v Ružomberku a Trenčíne. Záver podujatia patril diskusii medzi mladými z parlamentu a prítomnými odborníkmi.

Späť na zoznam aktualít