Komisár pre deti dôrazne odsudzuje obchodovanie s deťmi a žiada sprísnenie hraničných kontrol

Úvodná fotografia k novinke

Pred tromi dňami som sa vrátil zo Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Počul som osobne svedectvá ľudí o veľkom utrpení detí, žien, a celých rodín. Je ohavné využívať vojnový konflikt a utrpenie ľudí vo svoj prospech, preto v maximálnej možnej miere odsudzujem konanie, pri ktorom sa údajne maloleté deti vo veku jedenásť mesiacov až dva roky mali stať predmetom falošných adopcií a obchodovania s deťmi.

Ide o hrubé porušenie článku 35 Dohovoru o právach dieťaťa, v zmysle ktorého sú zmluvné štáty povinné prijímať všetky nevyhnutné vnútroštátne, dvojstranné a mnohostranné opatrenia na zabránenie únosu detí, predávaniu detí a obchodovaniu s nimi za akýmkoľvek účelom a v akejkoľvek podobe.

V 21. storočí je neprípustné, aby sa deti a ktokoľvek iný stával obeťou takéhoto obchodovania. Dieťa sa nikdy nesmie dostať do role tovaru. Akékoľvek takéto správanie dôrazne odsudzujem. Veľmi znepokojujúce je, že sa skupiny, ktoré takýmto spôsobom obchodujú s deťmi zaštiťujú humanitárnymi aktivitami. Zároveň v tejto súvislosti oceňujem s akou otvorenosťou a razantnosťou prípad rieši ukrajinská polícia.

Preto vyzývam, aby boli sprísnené hraničné kontroly osôb sprevádzajúcich maloleté deti a osobitne maloleté deti, ktoré prekračujú hranice bez sprievodu rodičov. Taktiež vyzývam slovenské humanitárne organizácie, aby boli obozretné pri svojej práci a akékoľvek podozrivé konanie ohlasovali polícii. Vzhľadom na závažnosť uvedených informácií bude Úrad komisára pre deti venovať zvýšenú pozornosť takémuto konaniu aby chránil dotknuté práva detí.  

Späť na zoznam aktualít