Každému dieťaťu patrí dotovaný obed

Komisárka pre deti zastáva názor, že dotované obedy pre žiakov v materských školách a základných školách majú mať všetky deti bez zreteľa  na príjmy rodičov, a to z nasledovných dôvodov:

  • Názor vychádza z princípu rovnakého prístupu ku každému dieťaťu a nediskriminácie dieťaťa. Každé dieťa má mať zabezpečený prístup k zdravému školskému stravovaniu.
  • Obed „zadarmo“ podnecuje každé dieťa zjesť aspoň raz denne jedno teplé jedlo, čo  podporuje zdravú výživu, ktorá vedie k zdravému vývinu dieťaťa.  To sa netýka len detí z nízkopríjmových rodín,  ale aj detí z rodín s dobrým finančným zázemím, v ktorých rodičia sú enormne zaneprázdnení v práci, nemajú čas variť a deti sa často stravujú v zariadeniach s rýchlym občerstvením alebo tzv. „suchou stravou“.
  • Spoločné stravovanie v školskej jedálni má aj výchovnú funkciu: deti si v kolektíve osvoja správne stravovacie návyky, sklon k zdravej výžive a zároveň aj správny spôsob stolovania.
  • Náklady na zisťovanie rodinných príjmov sú racionálnejšie a užitočnejšie vynaložené, ak sa použijú  na dotované obedy pre všetky deti.

V súvislosti s posudzovaním otázky dotovaných  obedov v školách je potrebné vziať na zreteľ, že dotácia na obed nie je určená pre rodinu ani pre rodiča, ale pre dieťa. Aj z tohto hľadiska by nemalo byť žiadne dieťa diskriminované.

Späť na zoznam aktualít