Inovatívne formy pomoci pre mládež

Úvodná fotografia k novinke

Osveta v oblasti duševného zdravia sa dá realizovať rôznymi formami. Dôkazom toho je aj dnešná akcia Úradu komisára pre deti, ktorá sa uskutočnila pre študentov Školy umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave.

Šesťdesiat študentov nielen počúvalo, ale niektorí z nich hneď aj tvorili. Časť z nich, teda konkrétne budúci kameramani, nakrúcali prednášku odborného poradcu komisára pre deti, aby ju následne, v rámci vyučovacích hodín, mohli spracúvať do profesionálnej podoby. 

Po dohode s pedagógmi objasnil PhDr. Miroslav Schlesinger cieľovej skupine jednu z najdôležitejších tém, a tou bola "Pozitívna motivácia a jej význam pre zdravý životný štýl a smerovanie mladých ľudí". Študenti boli nadšení formou prednášky, ktorá bola nielen plná zaujímavých faktov, ale aj motivačných príbehov. 

Po prednáške dostali študenti priestor na osobnú diskusiu a bola im ponúknutá pomoc aj na Úrade komisára pre deti. Naštartovali sme tak inovatívne formy prístupu a pomoci pre mládež, ktorú už dnes s nadšením vítajú.

Späť na zoznam aktualít