INFORMÁCIE PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV Z PRVEJ RUKY

Úvodná fotografia k novinke

Ďalšia zo série osvetových prednášok na školách a univerzitách sa konala na UCM v Trnave. 
 
Úrad komisára pre deti realizoval dňa 18. marca 2024 prednášku pre študentov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
Témou bolo priblíženie práce komisára pre deti, ako aj rôzne formy pomoci, ktoré zabezpečuje. Súčasťou osvetovej akcie boli aj praktické informácie pre študentov, ktoré môžu využiť vo svojom živote. Najzaujímavejšie boli pre nich informácie dokladované príbehmi, ale aj úskalia práce s deťmi, ktoré sa stali obeťami trestných činov alebo rodinných tragédii.
 
Za úrad komisára boli lektormi PhDr. Miroslav Schlesinger a Mgr. Martina Jamečná. Aktivitu pre študentov zabezpečila doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, univerzitná profesorka.
 
Ďakujeme za pozvanie aj mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu. Sme radi, že sa zaujímate o témy súvisiace s ochranou práv a najlepšieho záujmu detí.
Späť na zoznam aktualít