INFORMÁCIA PRE KLIENTOV

Vážení klienti, so zreteľom na opatrenia Vlády SR počas núdzového stavu  súvisiacich s ochorením COVID-19, odporúčame uprednostniť iný ako osobný kontakt pri podávaní podnetov. Pre komunikáciu s Úradom komisára pre deti  je možné využiť:

  • Telefón:            +421 (0)2/ 32 19 16 91
  • Fax:                   +421 (0)2/32 19 16 99
  • Nonstop tel.:  +421 (0) 950 439 342
  • Poštu: Úrad komisára pre deti, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava

V prípade potreby konzultácie ohľadom podania podnetu je možné využiť telefonický kontakt. Ak nemáte možnosť komunikovať s nami elektronicky alebo telefonicky, alebo ak je osobná konzultácia nevyhnutná, môžete sa na nás obrátiť aj osobne. Budeme radi, ak si stretnutie vopred dohodnete. Osobné prijatie realizujeme za podmienky dodržiavania všetkých preventívnych opatrení. Opatrenia za účelom zabezpečiť, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo a tým chránilo zdravie podávateľov, ako aj zamestnancov Úradu komisára pre deti:

  1. VSTUP A POBYT JE MOŽNÝ LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI Počas celého pobytu v priestoroch Úradu komisár pre deti ste povinný mať nasadené rúško, šál, šatku alebo iný vhodný ochranný prostriedok. Rovnako tak zamestnanec Úradu komisára pre deti, ktorý Vás prijme na vybavenie. Výnimky sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. Dbajte na správne nasadenie a používanie ochranných prostriedkov.
  2. PRED VSTUPOM SI DEZINFIKUJTE RUKY ALEBO POUŽITE JEDNORAZOVÉ  RUKAVICE Pri vstupe si pri pulte SBS aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorazové rukavice. Pokiaľ máte pri sebe, používajte prosím vlastné písacie potreby. Nepodávajte si ruky.
  3. ZACHOVÁVAJTE POTREBNÝ ODSTUP Zachovávajte odstup od iných osôb minimálne 2 metre. Potrebné rozstupy dodržiavajte aj pri vstupovaní a opúšťaní miestnosti.
  4. DÁVAME DO POZORNOSTI

vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020 VV, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorú je možné vyhľadať na stránke Vestníka vlády.

Späť na zoznam aktualít