Festival rozvodových filmov

Festival rozvodových filmov, ktorý sa bude konať v dňoch 14.11. a 15.11.2016 vždy od 16:00 hod. v KC Dunaj na Nedbalovej ulici 3 v Bratislave.

Motto festivalu:
Nie, nepropagujeme rozvody. Ale ani pred nimi nezatvárame oči. A nie sme ľahostajní k patologickým javom, ktoré rozvody a rozchody rodičov sprevádzajú. A tiež hľadáme spôsoby, ako rozvodové negatíva znižovať. Preto uvádzame túto prehliadku „rozvodových“ filmov…

Uvádzané filmy:

Pondelok 14.11.2016, začiatok o 16:00

O láske zištnej
(ČR 2009, 30 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Moji rodičia, ich rozvod a ja/Mes Parents, leur divorce et moi
(Francúzsko 2009, 52 minút, réžia Lorene Debaisieux, francúzske znenie, české titulky)

Vymyslená smrť/A Morte Inventada
(Brazília 2009, 80 minút, réžia Alan Minas, portugalské znenie, české titulky)

Diagnóza X
(ČR 2012, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

„Striedavka“
(ČR 2006 – obnovená premiéra, 64 minút, réžia Luboš Patera, české znenie)

Po skončení premietania sa uskutoční neformálne stretnutie divákov s tvorcami v priľahlej reštaurácii.

Utorok 15.11.2016, začiatok o 16:00

Mamy k zavrhnutiu?
(ČR 2016 – premiéra, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie)

Zavrhnutý otec/Der entsorgte Vater
(SRN 2010, 86 minút, réžia Douglas Wolfsperger, nemecké znenie, české titulky)

Vitaj späť, Pluto/Welcome Back, Pluto
(USA 2010, 83 minút, réžia Tracy Ready, anglické znenie, slovenské titulky)

„Striedavka“ po desiatich rokoch
(ČR/SR 2016 – premiéra, 52 minút, réžia Ján Mančuška, české a slovenské znenie)

Po skončení premietania sa uskutoční oficiálna beseda tvorcov a hostí s divákmi v kinosále.

Vstupné je dobrovoľné.

Festival sa bude konať aj v Prahe  v dňoch 21. a 22.11.2016 v kine Mat na Karlovom námestí.

Bližšie informácie o premietaných filmov si môžete prečítať na webovej stránke festivalu:
http://frf2016.eu/sk/skfilmy.html

Organizátormi festivalu sú občianske združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, Spravodlivosť deťom – združenie pre ochranu práv detí, rodičov a prarodičov a Centrum slušného rozvodu..

Riaditeľom festivalu je Luboš Patera.

Festival poukazuje aj na negatívne následky, ktoré môže rozvod a súvisiace spory rodičov zanechať na deťoch, avšak ponúka konkrétne možnosti, ako je možné aj pri rozvodoch týmto negatívnym dopadom na deti predchádzať. Veľmi negatívnym dôsledkom rozvodu býva vznik syndrómu zavrhnutého rodiča u dieťaťa. Ide o jav, keď dieťa odmieta (zavrhuje) svojho rodiča, s ktorým malo predtým normálny vzťah, pričom odmietaný rodič nedal dieťaťu dôvod na zmenu postoja a odmietanie. Tejto téme sa venuje viacero filmov – Mámy k zavržení?, Zavrhnutý otec, Vymyslená smrť a program Vitaj späť, Pluto.

Čo sa týka konkrétnych možností, ako je možné predchádzať negatívnym dopadom na deti, ide o zverenie detí na dobu po rozvode do striedavej starostlivosti oboch rodičov, aby sa nerozbili väzby dieťaťa s rodičom – filmy Striedavka a Striedavka po desiatich rokoch. Ďalej je to ponuka Centra slušného rozvodu na komplexnú pomoc rozvádzajúcim sa tak, aby nemuseli viesť vzájomné boje o svoje práva pred súdmi. Nakoniec je tu edukačný program Vitaj späť, Pluto pre rodiny postihnuté syndrómom zavrhnutého rodiča.

Organizátori festivalu zároveň vyzývajú inštitúcie a štátne orgány k spolupráci s cieľom pomoci deťom postihnutým rozvodom svojich rodičov.

Späť na zoznam aktualít