Druhé koordinačné stretnutie k implementácii národného preventívneho mechanizmu

Úvodná fotografia k novinke

Včera sa uskutočnilo druhé koordinačné stretnutie k implementácii národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu (NPM). Ide o novú pôsobnosť, ktorá je rozdelená medzi tri ľudskoprávne inštitúcie - verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti. Nová pôsobnosť prináša monitorovacie návštevy, ktoré sa budú týkať dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Dodržiavanie Dohovoru budeme monitorovať na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody. Úrad komisára pre deti sa bude zameriavať na zariadenia určené deťom, teda napríklad reedukačné centrá, detské psychiatrie či centrá pre deti a rodiny.

Späť na zoznam aktualít