Deti si pripomenuli prijatie Dohovoru o právach dieťaťa

V rámci plánu výjazdov komisárky pre deti do materských škôl, základných škôl a stredných škôl, s cieľom podpory a zvyšovania povedomia o právach dieťaťa a presadzovania záujmov detí v spoločnosti, navštívila komisárka pre deti Viera Tomanová spolu so zamestnancami Úradu komisára pre deti a za účasti starostu obce Dolná Mariková Ing. Petra Šujaka 21. novembra 2019 Základnú školu v Dolnej Marikovej. Návšteva sa konala pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa Deti sa veľmi intenzívne zaujímali o práva zakotvené v dohovore. Formou hravého kvízu prejavili veľmi dobré vedomosti o obsahu práv garantovaných dohovorom. Stretnutie bolo ozdobené priateľskou atmosférou. Ďakujeme deťom, pani riaditeľke školy a pánovi starostovi za skvele pripravenú akciu.

 

Späť na zoznam aktualít