Deti nepatria na hromadné protestné akcie

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa obracia na rodičov, aby  v záujme ochrany života a zdravia detí  zabránili maloletým deťom zúčastňovať sa na hromadných akciách, na ktorých hrozí riziko poškodenia života a zdravia detí vrátane následkov z možných traumatických zážitkov.  Viera Tomanová sa zároveň obrátila na prezidenta Policajného zboru SR, aby prešetril primeranosť policajného zásahu na protestnej akcii občanov v sobotu 17. októbra 2020 pred Úradom vlády SR s možnými dôsledkami ohrozenia života a  zdravia  detí prítomných na uvedenej akcii a aby prijal potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia maloletých detí prítomných na hromadných akciách. 
Späť na zoznam aktualít