Ďalší okrúhly stôl k Ukrajine sa konal v Košiciach

Úvodná fotografia k novinke

Úrad komisára pre deti zorganizoval v spolupráci s UNICEF ďalší okrúhly stôl, zaoberajúci sa pomocou ukrajinským študentom, ktorí utiekli pred vojnou a nachádzajú sa na našom území. Kľúčovými témami bolo ich vysokoškolské štúdium, jeho predčasné zanechanie, ale aj možnosti profesionálneho uplatnenia. Konal sa na pôde UPJŠ v Košiciach.

Podľa slov Eduarda Buraša, odborného poradcu komisára pre deti, ktorý sa dlhodobo zaoberá pomocou tejto ohrozenej skupine detí je najmä na východnom Slovensku dosť študentov na to, aby tu študovali, ale príliš mnoho z nich štúdium z rôznych dôvodov zanecháva. 

Na spoločnom stretnutí odborníkov z najväčších univerzít na východe Slovenska, verejnej správy, mnohých organizácií a významných zamestnávateľov z regiónu sa riešili konkrétne problémy:

  • Ako spolupracovať so študentmi, aby neodchádzali v takých vysokých počtoch zo škôl
  • Ako motivovať študentov k štúdiu jazyka
  • Čo bráni zamestnávaniu mladých ľudí z Ukrajiny v špičkových profesiách ako napr. IT sektore
  • Aké problémy najčastejšie definujú zamestnávatelia (jazyková bariéra, byrokratické postupy pri zamestnancoch)
  • Ako zlepšiť evidenciu o pohybe týchto mladých ľudí
  • Ako zlepšiť integráciu detí a mladých ľudí, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny

Odborníci sa zhodli na tom, že výsledky by sa mali postupne stať súčasťou legislatívnych riešení v školstve a sociálnej oblasti.

“Kvôli ich zraniteľnosti sa im nedarí získavať regulérnu prácu, či vzdelanie. Nie je riešením poslať tie deti domov, kde je vojna, ale riešením je nájsť možnosti ako im pomôcť”, uviedol Eduard Buraš. 

 

 

Späť na zoznam aktualít