Ďalší krok systematického boja proti šikane - od septembra spúšťame projekt Akadémia

Úvodná fotografia k novinke

Heslo “Spojme sa pre deti” nie je pre Úrad komisára pre deti iba fráza. V tomto roku sme spustili pilotný celoslovenský projekt zameraný proti šikane na školách, ktorá sa v poslednom období ukazuje ako narastajúci problém.

Proti šikane je však potrebné bojovať systematicky a zapojiť do toho čo najviac ľudí a organizácií. Okrem špeciálnych školení podporných školských tímov a pedagógov na základných školách, vedených odborníkmi z Úradu komisára pre deti, zahajujeme ďalší krok spolupráce a to so samosprávami.

 Samosprávy sú dôležitými strategickými partnermi v boji proti šikane, pretože sú zriaďovateľmi základných škôl, kde sa šikana objavuje najčastejšie. Minulý týždeň sme na spoločnej tlačovej konferencii so Združením miest a obcí Slovenska prezentovali spoločný zámer vybudovať akadémiu prevencie proti šikane. V spolupráci so ZMOS ju plánujeme spustiť už od septembra a jej cieľom bude zabezpečiť v každej obci a v každom meste podporný tím špeciálnych pedagógov, ktorí budú vyškolení na to, aby dokázali šikanu správne identifikovať, včas podchytiť a podať správnu pomoc.

Téma duševného zdravia, do ktorej spadá aj samotná šikana je veľmi dôležitá a preto potrebujeme pomáhať cielene a okamžite. Spojenie so ZMOS-om považujeme v tejto oblasti za kľúčové.

Späť na zoznam aktualít