Bývanie ako najzákladnejšie „sociálne právo“

Osobitným problémom nízkopríjmových rodín s deťmi v dnešnej dobe je udržanie si bývania. Množstvo rodín s deťmi, ktoré si okrem hypotekárnych úverov berú pôžičky aj od nebankových subjektov, sa dostáva do platobnej neschopnosti a to nie len v období, kedy rodičia prídu o zamestnanie. Viacdetné nízkopríjmové domácnosti pri platobnej neschopnosti prestanú platiť poplatky súvisiace s bývaním, následkom čoho je strata bytu a to aj napriek tomu, že boli vlastníkmi tohto bytu.

Získať nový byt je pre nich prakticky nemožné!

Rodina sa ocitne na ulici, v tom lepšom prípade ich prichýlia starí rodičia. Čo však, ak bývajú v osobitnom zariadení v dome s opatrovateľskou službou. Do garsónky sa prisťahuje dcéra s piatimi deťmi, z toho jedno s ťažkým zdravotným postihnutím. Deti s matkou spia na zemi, inak sa nezmestia a zriaďovateľ nemá zľutovanie, skončí nájom so starými rodičmi a na ulici sa ocitne päť detí a traja dospelí. Nájsť náhradné bývanie pre nich je nemožné! Dospelých do ubytovne vezme majiteľ aj so psami, prípadne mačkami, či inými zvieratami, ale s deťmi NIE!!!

Dôvodom na odňatie dieťaťa, či detí, zo starostlivosti rodičov nemôže byť „problém bývania“, ale povedzme si, je tým ohrozené fyzické i psychické zdravie dieťaťa a zdravý sociálny vývoj maloletého. Deti následne končia v detskom domove!!!

Stojí za zváženie napr. iná situácia, umiestniť do detského domova osem detí. Prečo?Otec je vo výkone trestu, matka sa dostáva do obdobnej situácie v dôsledku záškoláctva detí. Rodina žije z dávok v hmotnej núdze. Na príspevok na bývanie nemajú nárok a bývajú v chatrči. Náklady na cestu do školy pre šesť školopovinných detí predstavujú 79,20 €, t. j. viac ako jedna tretina finančnej dávky. Ako použiť túto dávku – neobliekať sa, nejesť, nepiť, nechodiť do školy, nekúriť, nesvietiť….

Jednoduché riešenie je dať deti do detského domova – čo na tom, že ani detský domov nevie donútiť dieťa, aby navštevovalo povinnú školskú dochádzku? Pričom náklady na jedného maloletého jedinca predstavujú viac ako 1450 € na mesiac.

Späť na zoznam aktualít