Apelácia komisárky pre deti

Apelácia komisárky pre deti.

Komisárka pre deti Viera Tomanová  opakovane  ďakuje všetkým občanom za podnety, ktoré smerovali k pomoci deťom. Zároveň apeluje na všetkých, ktorí sa snažia dovolať svojho práva, aby sa obrátili na kompetentné štátne  orgány a inštitúcie, ktoré vedia poskytnúť odbornú pomoc a  napomôcť uskutočniť nápravu. Svojpomocné konanie neprispieva nijakým spôsobom k náprave veci a nechráni záujem maloletých detí, ktoré za nič nemôžu.Život detí je formovaný nielen rozhodnutiami rodičov, ale aj prostredníctvom ďalších osôb, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu. Rodičia, ktorí žijú v manželstve, ale i rodičia, ktorí neuzatvorili manželský zväzok sa slobodne rozhodujú o tom, či splodia dieťa. Bohužiaľ dnešná konzumná spoločnosť spôsobuje to, že v  mnohých prípadoch vzťahy medzi rodičmi ochladnú, je to spôsobené nielen sociálnymi, ekonomickými faktormi ale i samotnou spoločnosťou, ktorá v súčasnosti potláča morálne princípy  do úzadia.V takýchto prípadoch sa dieťa stáva akýmsi prostriedkom, cez ktorého si rodičia kompenzujú svoje ego. Pri  riešení otázky úpravy výkonu rodičovských práv nepozerajú na dobro dieťaťa, ale len a len na vlastné záujmy.

Komisárka pre deti vždy chránila a bude chrániť najlepší záujem maloletých deti, pričom nikdy nezneužila svoje postavenie rešpektujúc rozdelenie moci v štáte. Odmieta akékoľvek zneužívanie bezbranných detí na dosiahnutie politického kapitálu. Z tohto dôvodu sa dištancuje od tvrdení, ktoré ju zaťahujú do politiky.

Späť na zoznam aktualít