Pridajte sa k výzve za reguláciu mobilov na školáchOpierajúc sa o Globálnu správu UNESCO s názvom “Technológie vo vzdelávaní”, ktorá hovorí o potrebe presne určených pravidiel pre používanie digitálnych technológií s ohľadom na bezpečnosť a súkromie detí, ich psychické aj fyzické zdravie a celkovú pohodu, ale aj o početné zistenia odborníkov, ktorí upozorňujú na škodlivosť nadmerného používania mobilných telefónov a digitálnych zariadení, ich zneužívanie pri šikane, kyberšikane, porušovaní súkromia a negatívne vplyvy na schopnosť sústrediť sa, Úrad komisára pre deti opakovane vyzýva vládu k regulácii používania mobilných zariadení na základných školách. V rámci ochrany práv detí ju považuje za potrebnú a zároveň nevyhnutnú.

Podľa presvedčenia UNESCO by zákaz smartfónov na školách okrem zlepšenia samotnej výučby pomohol lepšie ochrániť deti pred kyberšikanou. Téma priameho zákazu, alebo regulácie používania mobilných zariadení na školách rezonuje v mnohých krajinách. Príkladom dobrej praxe je Francúzsko, ktoré zaviedlo celoplošný zákaz už v roku 2018. Slovensko zatiaľ ponecháva kompetencie o regulácii na samotných školách a školských poriadkoch. Považujeme to však za nedostatočné a chceme, aby boli jasne stanovené a prijaté pravidlá v oblasti regulácie mobilných zariadení na základných školách, ktoré budú platné a záväzné pre celé územie Slovenska.

Pripojte sa k tejto výzve aj vy a podporte reguláciu mobilných zariadení na školách! Našu výzvu, adresovanú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR z roku 2023 doplníme o názor verejnosti, ako aj odbornej verejnosti a predložíme ju opäť. Aby vaše deti boli v bezpečí.

Chcem podporiť reguláciu mobilov na školách

Polia označené * je povinné vyplniť.