Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Nonstop linka: +421 (0) 950 439 342 (v slovenčine)

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa stretla s námestnikom Generálnej Prokuratúry Petrom Šufliarskym za...

Námestník Generálnej Prokuratúry informoval komisárku pre deti,že na jej podnet vstúpi príslušný prokurátor do každého súdneho konania vo veci premiestnenia maloletých do týchto resocializačných...

Stanovisko Komisárky V. Tomanovej ku kauze možného zneužívania maloletých v resocializačnom zariadení

Dňa 6. 9. 2016 sa na Úrad komisára pre deti obrátila s podnetom matka maloletej dievčiny vo veci pohlavného zneužívania jej dcéry terapeutom v...

Komisárka pre deti v médiach

Dieťa sa na mňa môže obrátiť aj bez vedomia rodičov http://www.teraz.sk/slovensko/tomanova-komisarka-deti-bez-vedomia-rodi/214449-clanok.html      

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr....

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom, MPH vo veci nadviazania spolupráce pri riešení podnetov...

Stretnutie s PhDr. Silviou Porubänovou riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Komisárka pre deti sa stretla PhDr. Silviou Porubänovou riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny a z jej zástupcom Mgr. Danielom Gerberym PhD. vo...

Medializovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

Komisárka pre deti oceňuje záujem médií o osudy detí, avšak vyzýva médiá, novinárov k uvážlivosti pri spracovaní tém, týkajúcich sa maloletých detí, aby...