Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Nonstop linka: +421 (0) 950 439 342 (v slovenčine)

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr....

Komisárka pre deti sa stretla s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petrom Lukáčom, MPH vo veci nadviazania spolupráce pri riešení podnetov...

Stretnutie s PhDr. Silviou Porubänovou riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Komisárka pre deti sa stretla PhDr. Silviou Porubänovou riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny a z jej zástupcom Mgr. Danielom Gerberym PhD. vo...

Medializovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

Komisárka pre deti oceňuje záujem médií o osudy detí, avšak vyzýva médiá, novinárov k uvážlivosti pri spracovaní tém, týkajúcich sa maloletých detí, aby...

Komisárka pre deti podporila spoločné vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča

Komisárka pre deti podporila  spoločné vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča Vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2093  

Komisárka pre deti sa stretla s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom

Komisárka pre deti sa stretla s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom vo veci foriem spolupráce v oblasti ochrany práv detí.

Návšteva študentov z univerzity Landshut

Študenti a kolegovia z univerzity Landshut navštívili dňa 20. 6. 2016 (pondelok) Úrad komisára pre deti. Spolu so študentmi sa návštevy zúčastnili dekan fakulty sociálnej...

Tlačové vyhlásenie

Komisárka nedisponuje správou, závermi, ktoré sú vo verejnosti prezentované a preto nemôže k nej zaujať odborné stanovisko. K medializovaným informáciám však musí povedať, že...