Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Nonstop linka: +421 (0) 950 439 342 (v slovenčine)

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre...

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre deti /ENOC/. Členstvo vytvára možnosti pre lepšiu spoluprácu a uľahčuje...

Rozvod – ako traumatizuje deti?

http://www.tvba.sk/home/rozvod-ako-traumatizuje-deti-/

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa stretla s námestnikom Generálnej Prokuratúry Petrom Šufliarskym za...

Námestník Generálnej Prokuratúry informoval komisárku pre deti,že na jej podnet vstúpi príslušný prokurátor do každého súdneho konania vo veci premiestnenia maloletých do týchto resocializačných...

Stanovisko Komisárky V. Tomanovej ku kauze možného zneužívania maloletých v resocializačnom zariadení

Dňa 6. 9. 2016 sa na Úrad komisára pre deti obrátila s podnetom matka maloletej dievčiny vo veci pohlavného zneužívania jej dcéry terapeutom v...